Deklarata e Privatësisë
C.S.H. d.o.o. në pronësi të sistemit Sportbooking respekton privatësinë tuaj dhe e mbështet faqen e tij të internetit në teknologji që ofrojnë një përvojë më të mirë dhe më të sigurt në internet. Kjo Deklaratë e Privatësisë zbatohet për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave tuaja personale dhe përdorimin e cookies në faqen e internetit www.sportbooking.info (në tekstin e mëtejmë: faqja e internetit). Duke përdorur këtë faqe interneti, ju pranoni mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave të përshkruara në këtë Deklaratë, si dhe ruajtjen dhe aksesin te skedarët e personalizimit në pajisjen tuaj.

Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave personale

Për të ruajtur funksionalitetin e faqes së internetit dhe për të mundësuar shërbimet e kërkuara nga përdoruesit, C.S.H d.o.o. mund të mbledhë dhe përdorë të dhënat personale të përdoruesit në këtë faqe interneti. Në varësi të qëllimit, është e mundur të mblidhen të dhënat tuaja personale nëpërmjet uebsajtit www.sportbooking.info , si: emri dhe mbiemri, adresa e postës elektronike, adresa e shtëpisë ose e biznesit , numrin e telefonit etj. Duke futur të dhënat personale në fushat e parashikuara për këtë qëllim, ju jepni pëlqimin tuaj që të dhënat e përmendura të përdoren për qëllimin për të cilin janë dhënë. C.S.H d.o.o. mbledh informacione rreth kompjuterit tuaj. Ky informacion mund të përfshijë adresën tuaj IP, llojin e shfletuesit, kohën e hyrjes dhe adresat e faqes në internet. C.S.H d.o.o. mbledh informacione për anëtarët jashtë kësaj faqe interneti, bazuar në formularët e pyetësorit me pëlqimin e anëtarit dhe për qëllimet e përcaktuara në ato formularë. Të dhënat e mbledhura, si dhe të dhënat që ai mësoi në bazë të ofrimit të shërbimeve për klientët dhe në të bërit biznes me klientë individualë, C.S.H. d.o.o. përpunon për qëllime të të njëjtave ditë, dmth me qëllim të përdorimit të faqes së internetit dhe ofrimit të shërbimeve të dëshiruara dhe për t'ju ofruar informacione që mund të përdorni. C.S.H. d.o.o. mund ta përdorë këtë informacion për t'ju ofruar një shërbim më efikas ndaj klientit, për të lehtësuar përdorimin e faqes së internetit duke eliminuar nevojën për të futur shpesh të njëjtin informacion ose për të përshtatur faqen e internetit sipas preferencave dhe interesave tuaja personale. C.S.H. d.o.o. nuk shet, jep me qira ose huazon listën e përdoruesve të faqeve të saj palëve të treta. Me një përkushtim ndaj konfidencialitetit, C.S.H. d.o.o. mund të ndajë të dhëna me partnerë të besuar për qëllime specifike: kryerja e analizave statistikore, ofrimi i mbështetjes së klientit, rregullimi i dorëzimit ose nevoja të ngjashme. Çdo palë e tretë e tillë është e ndaluar të përpunojë më tej të dhënat tuaja personale. Kjo ju sjell C.S.H. d.o.o. gjithashtu informon se ju keni të drejtën të aksesoni të gjitha të dhënat personale, si dhe korrigjimin e tyre, të drejtën për t'u tërhequr më pas nga pëlqimi i dhënë më parë, pjesërisht ose plotësisht, dhe të drejtën për të kundërshtuar përpunimin e të dhënave personale të dhëna për qëllime informacioni për produktin ose shërbime.

Siguria e të dhënave tuaja personale

Faqja e internetit www.sportbooking .info mbron informacionin tuaj personal nga aksesi, përdorimi ose zbulimi i paautorizuar. Të dhënat në serverët e kompjuterit ruhen në një mjedis të kontrolluar, të sigurt, të mbrojtur nga qasja, përdorimi ose zbulimi i paautorizuar.

Përdorimi i cookies

www.sportbooking.info i ashtuquajturi cookies - skedarë teksti të vendosura në kompjuterin e përdoruesit nga serveri i Internetit i përdorur nga përdoruesi. Skedarët krijohen kur shfletuesi ngarkon destinacionin e vizituar të rrjetit në pajisjen e përdoruesit, i cili më pas i dërgon të dhënat në shfletues dhe krijon një skedar teksti (cookie). Shfletuesi e merr dhe e dërgon skedarin në serverin e destinacionit të rrjetit (vende, faqe) kur përdoruesi kthehet në të. Cookies përdoren për funksionimin e të gjitha veçorive të faqes së internetit dhe për një eksperiencë më të mirë të përdoruesit, dhe mund të jenë të përkohshme (të ruajtura vetëm gjatë vizitave në faqen e internetit) ose të përhershme (ato mbeten të ruajtura në kompjuterin e përdoruesit pas vizitës). Kuki të palëve të treta www.sportbooking.info përdoren për të marrë statistika mbi trafikun dhe mënyrën e përdorimit të faqes sonë të internetit. Të dhënat e mbledhura përfshijnë adresën IP të përdoruesit, shfletuesin, gjuhën, sistemin operativ dhe të dhëna të tjera standarde të mbledhura dhe analizuara ekskluzivisht në formë anonime dhe masive, përveç nëse janë të dhëna të përdoruesit që janë gjithashtu një anëtar, në këtë rast C.S.H. d.o.o. ka aftësinë për të identifikuar përdoruesin. C.S.H. d.o.o. ato nuk përmbajnë cookie që ju lejojnë të ekzekutoni programe ose të instaloni viruse në kompjuterin tuaj. www.sportbooking.info përdor statistikat e Google Analytics dhe politikat e kukive të palëve të treta mund të gjenden në Google Analytics. Herë pas here mund të mbledhim informacione se si përdoruesit përdorin faqen tonë të internetit duke përdorur mjete të tjera të ngjashme me Google Analytics.

Parandalimi i biskotave

Nëse nuk jeni dakord me përdorimin e tyre, mund t'i fshini (ose parandaloni) lehtësisht skedarët e skedarëve në kompjuterin ose pajisjen tuaj celulare duke përdorur cilësimet e shfletuesit që po përdorni. Për më shumë informacion mbi menaxhimin e cookies, vizitoni faqet e shfletuesit që po përdorni ose www.allaboutcookies.org. Duke qenë se qëllimi i skedarëve 'cookie' është të përmirësojë dhe mundësojë përdorimin e faqeve tona të internetit dhe proceset e tyre, ju lutemi vini re se duke parandaluar ose fshirë skedarët 'cookie' ju mund të çaktivizoni funksionimin e këtyre funksioneve ose të bëni që ato të funksionojnë dhe të duken ndryshe në shfletuesin tuaj.

Kushtet dhe ndryshimet

Kushtet e kësaj Deklarate të Privatësisë rregullojnë përdorimin e cookie-ve dhe të gjitha të dhënave të mbledhura gjatë aplikimit të Deklaratës, përveç skedarëve të palëve të treta. C.S.H. d.o.o. rezervon të drejtën për të ndryshuar këtë Deklaratë dhe politikën e cookie-ve në çdo kohë për të transmetuar informacione të reja të rëndësishme dhe për t'ju mbajtur të informuar për mënyrat në të cilat C.S.H. d.o.o. në faqen e saj të internetit mbron informacionin tuaj, dhe për këtë arsye ju rekomandojmë që të kontrolloni periodikisht për përditësime në këtë sajt.

Informacioni i kontaktit

C.S.H. d.o.o. do të jenë të lumtur të marrin komentet dhe sugjerimet tuaja në lidhje me këtë Deklaratë, si dhe komente të tjera. Mund të na kontaktoni në adresën e E-mail: support@sportbooking.info

Në Vinkovci (Kroaci), më 01.03.2021

Ne përdorim cookies për të ofruar një përvojë më të mirë të përdoruesit. Duke vazhduar të shfletoni faqen e internetit, ju pranoni kushtet e përdorimit.